Practical-ammunta lajina

MITÄ ON PRACTICAL -AMMUNTA?

Practical-ammunta sai alkunsa Yhdysvalloissa 1950-luvulla, kun joukko kokeneita ampujia ja aseiden kanssa työskenteleviä henkilöitä totesi taidokkaan aseenkäsittelyn/ammunnan sisältävän muutakin kuin äärimmilleen viedyn teknisen tarkkuuden. Tällaisia asioita ovat mm. aseen käsittelyn ja ammunnan nopeus sekä patruunan voimakkuuden arvostus.

Lisäksi heidän mielestään oli mielenkiintoista mitellä sellaisista taidoista ja tekniikoista, joita tarvitaan tilanteissa, joihin aseiden alkuperäisen käyttötarkoituksen mukaan voidaan joutua.

Näistä taustoista syntyi käytännönläheinen, vauhdikas ja monitaitoisuutta vaativa ampumaurheilulaji: practical-ammunta.

Suomen ampujainliittoon laji hyväksyttiin vuonna 1991. Laji on Suomen ampumaurheilulajeista nopeimmin kasvava. Practical-ammuntaa harrastaa Suomessa sekä miehiä että naisia ikäluokissa 15 - 68 vuotta. Turvallisten ampujien listalla oli vuoden 2002 lopussa yli 1000 harrastajaa ja noin 2000 henkilöä on läpäissyt turvakurssin.

Säännöt

Practical-ammunnan säännöt ovat kansainväliset ja voimassaoleva englanninkielinen versio on aina "viimeinen sana" sääntöjä tulkittaessa. Kuitenkin, harrastajien mukavuuden vuoksi säännöistä on olemassa myös suomennetut versiot, joka löytyvät osoitteesta https://www.ampumaurheiluliitto.fi/practical/saannot/. Englanninkieliset versiot löytyvät liiton kotisivuilta osoitteesta http://www.ipsc.org/rules/.

Pistoolisäännöt http://www.ipsc.org/pdf/RulesHandgun.pdf.
Kiväärisäännöt http://www.ipsc.org/pdf/RulesRifle.pdf.
Haulikkosäännöt http://www.ipsc.org/pdf/RulesShotgun.pdf.

Dynaamisen lajin kyseessä ollen, ei tyhjentävien sääntöjen luominen ole todennäköisesti koskaan mahdollista. Tästä syystä tuomareilla on suuri merkitys varsinkin kilpailutoiminnassa sääntöjen tulkitsemisessa.

IROA

Suomessa on aloitettu IROA - koulutus. Kansainvälinen tuomariliitto, IROA (International Range Officers Association), on "parhaista parhaiden" tuomareiden keskusjärjestö. IROA huolehtii sääntöjen kehittämisestä, niiden soveltamistulkinnoista, ohjeistaa jäsenvaltioiden tuomarikoulutuksen järjestämistä sekä toimittaa tuomarit kaikkiin level IV- ja level V-kilpailuihin. Level IV tarkoittaa maanosan mestaruuskilpailua, kuten euroopanmestaruus-kilpailut, level V on sitten World Shoot eli maailmanmestaruuskilpailut. Näitä kilpailuja pidetään kolmen vuoden välein. Viimeisin World Shoot pidettiin syyskuussa 2002 Etelä-Afrikassa.

Moni aktiiviampuja onkin jatkanut "kypsemmällä iällä" uraa lajin parissa siirtymällä kansainvälisen tuomariliiton toimintaan. Mukaan ei tosin pääse ilmoittautumalla; ensin tulee pätevöityä kansallisesti ja riittävän kokemuksen myötä on mahdollisuus hakea ehdokasjäsenyyttä IROA:an. Toimittuaan level IV- tai V-kilpailussa kokeneen tuomarin alaisena ja saatuaan kaksi suosittelijaa, voi IROA johtoryhmän yksimielisellä päätöksellä hyväksyä ehdokkaan tuomarijäseneksi.

Lisätietoa kansainvälisestä tuomariliitosta http://www.ipsc.org/officials/.