Perusteita

Practical-kilpailu koostuu aina useista eri suorituspaikoista, osuuksista eli stageista. Kilpailuista tehdään mielenkiintoisia rakentamalla osuuksille ratalaitteilla erilaisia toimintaympäristöjä ja kulisseja. Practical-ammunta eroaa useimmista muista ampumalajeista siinä, että siinä ampuja joutuu erilaisten ampumatehtävien eteen. Kilpailijalla on osuuden ampumatehtävän ja turvallisuusmääräysten asettamissa rajoissa vapaus suorittaa osuus haluamallaan tavalla. Kilpailijalla on vain yksi mahdollisuus suorittaa yksittäinen ampumaosuus: ajatuskatkokset tai asehäiriöt pitää pystyä ratkaisemaan suorituksen aikana nopeasti ja varmasti sillä kello käy koko ajan.

Ampumatehtävät ovat käytännössä aina uusia eli samanlaisia osuuksia ei ammuta uudestaan. Tämä onkin keskeinen osa lajin monipuolisuutta: samanlaisia osuuksia ei tarvitse toistaa ja harjoitella kyllästymiseen saakka. Nopeiden ja lyhyiden osuuksien (6-9 laukausta) ampuminen voi olla niinkin nopea kuin 2-3 sekuntia kun taas pisimmät ampumaosuudet (maksimissaan 32 laukausta) voivat viedä aikaa n. 30-40 sekuntia. Suorituksen aikana kilpailija yleensä joutuu liikkumaan sekä ampumaan erilaisista ampuma-asennoista tai liikkeestä.

Practical-ammunnassa kilpailijan tulos määräytyy osumapisteiden ja suoritukseen käytetyn ajan osamääränä: tämä ns. osumakerroin ilmaisee, kuinka monta osumapistettä kilpailija onnistui keskimäärin ampumaan sekuntia kohti. Mitä paremmat osumat tai lyhyempi suoritukseen käytetty aika, sitä parempi osumakerroin ja sitä kautta parempi suoritus. Kilpailun kokonaistulos määräytyy laskemalla osuuksien tulokset yhteen. Practical-ammunta on ytimekkäästi sanottuna kolmiulotteista tarkkuusammuntaa aikaa vastaan vaihtelevissa olosuhteissa.

Kilpailijat liikkuvat rata-alueella yleensä 6-10 henkilön ryhmissä. Jokaisella osuudella ratatuomari kertoo kilpailijoille osuuden sisältämän ampumatehtävän sekä osuuteen liittyvät turvamääräykset. Tämän jälkeen kilpailijoilla on mahdollisuus tutustua ampumaosuuteen ennen omaa suoritustaan. Tuomari seuraa kilpailijan suoritusta välittömässä läheisyydessä valmiina puuttumaan turvallisuutta vaarantaviin asioihin. Samalla hän ottaa aikaa erityisellä ajanottolaitteella.

Lajin luonteesta johtuen turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Pienikin turvallisuusmääräysten rikkominen johtaa hylkäämiseen koko kilpailusta. Jokainen practical-kilpailuun osallistuva henkilö, niin kilpailija kuin ratatuomarikin, on vastuussa omasta ja ympäristönsä turvallisuudesta.